Valstybės subsidija mikroįmonėms

covid-19
2020-05-14

Pradedama įgyvendinti nauja pagalbos priemonė „Subsidijos mikroįmonėms“.

Pagal priemonę „Subsidijos mikroįmonėms“, teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija. Subsidijų paraiškų atranka pagal šią priemonę bus atliekama tęstinės atrankos būdu, iki kol bus paskirstyta visa priemonei skirta suma.

Subsidijas, kurias galės panaudoti apyvartinėms lėšoms,  gaus tos įmonės, kurios praeis VMI ir Lietuvos paramos verslui agentūros filtrus. 

Paramą skaičiuos Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), aiškinama, kad tokia parama bus skaičiuojama pagal praėjusiais metais sumokėtus mokesčius.

SVARBU! Minimali parama sieks 500 eurų, jeigu pareiškėjo praėjusiais metais sumokėtas GPM sieks iki 1 tūkst. eurų. Taip pat bus vertinama, ar yra sumokėtas GPM praėjusiais metais ir atsižvelgiama į įmonės statusą: ar ji nėra bankrutavusi, bankrutuojanti, restruktūrizuojama ar likviduojama.

Įmones VMI atrinko vadovaujantis kriterijais:

  • įmonėje š. m. gegužės 1 d. dirbo ne mažiau kaip 1 ir ne daugiau kaip 9 darbuotojai; 
  • įmonė yra įtraukta į VMI sudarytus nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių sąrašus
  • įmonė 2019 m. sumokėjo gyventojų pajamų mokestį (GPM) į savivaldybės ir valstybės biudžetus; 
  • įmonė nėra bankrutuojanti, restruktūrizuojama ar likviduojama.

Bendra vienai įmonei suteiktos pagalbos (įskaitant ir kitas priemones) suma neturi viršyti 200 tūkst. eurų per pastaruosius trejus mokestinius metus. Įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, suma neturi viršyti 100 tūkst. eurų, vienai žemės ūkio sektoriaus įmonei – 20 tūkst. eurų, o vienai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus įmonei – 30 tūkst. eurų.

Subsidiją pagal pareiškėjo 2019 metais sumokėtą gyventojų pajamų mokestį (GPM) apskaičiuos Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI):

  • Kai pareiškėjo 2019 metais sumokėta GPM siekia iki 1 tūkst. eurų, bus skiriama minimali 500 eurų subsidija. 
  • Kai pareiškėjo 2019 metais sumokėtas GPM sudaro nuo 1 tūkst. iki 2 tūkst. eurų, skiriama 1 tūkst. eurų subsidijos suma. 
  • Kai pareiškėjo 2019 metais sumokėta GPM siekia daugiau nei 2 tūkst. eurų, subsidijos suma sudaro pusę pareiškėjo per 2019 m. sumokėto GPM.

SVARBU! Jeigu įmonė nukentėjo nuo COVID-19, bet vis dar nepateikė prašymo būti įtraukta į sąrašą, jos pirmiausia turi pateikti šį prašymą. Tuomet bendrovė galės gauti ir paramą, skirtą smulkiosioms, iki 9 darbuotojų turinčioms, įmonėms.

PAŽYMĖTINA, kad įmonėms nereikia pačioms vertinti savo atitikinimo nustatytiems kriterijams ar ieškoti paraiškos formos. VMI praneša, kad kvietimuose įmonėms bus pateikta ir nuoroda į paraiškos formą subsidijai gauti, kurią tereikės užpildyti ir pateikti per “Mano VMI” sistemą.

Nors žadama, kad pinigai į įmonių sąskaitas pradės byrėti jau per tris darbo dienas,  paraiška turės pereiti net keturių įstaigų rėtį.

  • Gavusi įmonės paraišką, VMI apskaičiuos jai priklausančią galimą subsidijos sumą ir apibendrintą informaciją pateiks Ekonomikos ir inovacijų ministerijai.

Pastarajai priėmus teigiamą sprendimą dėl subsidijos skyrimo, įmonei skirtas subsidijos lėšas perves Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC). Be to, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, savo ruožtu, taip pat vertins VMI atrinktas mikroįmones ir nustatys didžiausias leistinas pagalbos sumas, nustatytas Europos Komisijos reglamentu „de minimus“.

Subsidijų paraiškų atranka pagal šią priemonę bus atliekama tęstinės atrankos būdu, iki kol bus paskirstyta visa priemonei Subsidijos mikroįmonėms“ numatyta 100 mln. Eur. Likusios lėšos galės būti panaudotos naujai į sąrašą įtrauktoms mikroįmonėms.

Priemonės įgyvendinimą dministruoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija  ir Finansų ministerija, priemonę įgyvendina VMI, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir Konkurencijos taryba. Mokėjimus vykdys Finansų ministerijai pavaldus Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC).

Daugiau patarimų