Kokie yra pagrindiniai žingsniai nusprendus stabdyti įmonės veiklą?

audito sprendimai
2022-09-13

Keleri pastarieji metai iš ties buvo išskirtiniai, atnešę nemažai sunkumų, baimės ir išbandymų tiek šalies gyventojams tiek verslo sektoriui. Atrodo prasidėjus 2022 m. atsikvėpėme nuo daugiau nei dvejus metus trukusios pandemijos, bet metų pradžioje, prasidėjus karui Ukrainoje, vėl iš naujo buvome priversti keistis - prisitaikyti - padėti.
 
Pakitusi geopolitinė situacija pasaulyje jau kuris laikas daro įtaką prekių ir paslaugų judėjimui tarp šalių, o tai reiškia, kad verslai taip pat išgyvena vieną iš daugiausiai iššūkių keliančių laikų. Laiko prisitaikyti prie paskelbtų sankcijų ir apribojimų buvo labai nedaug, ir pastaruoju metu socialinėje erdvėje vis dažniau stebime pranešimus apie veiklą stabdančias įmones.
 
Kitaip nei įmonę likvidavus ar jai bankrutavus - sustabdžius įmonės veiklą, eleminavus stabdymo priežastį, išsprendus kilusias problemas, veiklą galima vėl atnaujinti.

Dalinamės su Jumis informacija kokius žingsnius turi padaryti įmonės Vadovybė priėmus sprendimą stabdyti veiklą:
 
Bendra informacija:
Maksimaliai veiklą galima stabdyti 5 metams. Tam reikalingas akcininkų sprendimas apie veiklos stabdymą. Sprendimo įsigaliojimo data bei pats sprendimas nėra niekur pristatomas. Priimant sprendimą dėl veiklos sustabdymo datos reikia įvertinti laiko tarpą per kurį įmonė turės išsiregistruoti iš PVM mokėtojų.  Pateikus prašymą dėl veiklos sustabdymo per  “Mano VMI” sistemą per 7 d. d. gaunamas sprendimas ir  tuomet įmonė įgauna veiklos nevykdančios statusą ir yra atleidžiama nuo mokesčių deklaracijų.


1. Akcininkams priėmus sprendimą sustabdyti įmonės veiklą pradedama  išregistravimo  procedūra   įmonės iš PVM mokėtojų   .
2. Įmonė (jei ji yra PVM mokėtoja), “Mano VMI” sistemoje turi pateikti paskutinio mėnesio deklaracijas (PVM, GPM). Taip pat vertėtų nepamiršti Registrų Centro - ten galima pasitikrinti, ar visi reikalingi finansinių ataskaitų rinkiniai yra tinkamai priduoti. (SVARBU! Sustabdžius veiklą finansinė prievolė Registrų centrui teikti ataskaitas kiekvienais sustabdytos veiklos metais išlieka!)                       

Lygiagrečiai turi vykti:
3. Darbuotojų atleidimo procesas. Atleidžiami visi darbuotojai, kartu ir direktorius. (Direktoriaus pareigas einantis asmuo lieka tik Registrų Centre formaliai). Sodrai pateikiami dokumentai apie visus atleistus įmonės darbuotojus.
4. Atsiskaitymai su kreditoriais (pilnai atsiskaitoma su darbuotojais!) ir debitorinių skolų surinkimas. Nors patvirtinus veiklos stabdymą įmonė nebegali vykdyti prekių, žaliavų pirkimo ar sudaryti sutarčių, tačiau privalo atsiskaityti su biudžetu. Priežastis paprasta - jei įmonė paliks neišspręstas skolas ar ginčus tai gali peraugti į teisminį procesą ir tuomet privalu nutraukti veiklos stabdymą.
5. Pranešti į Muitinę dėl veiklos sustabdymo  ir atleidimo  nuo INTRASTAT ataskaitos teikimo. 
6. Pranešti LR Aplinkos ministerijai, dėl veiklos sustabdymo ir atleidimo  nuo GPAIS ataskaitos teikimo.  
7. Priimamas sprendimas kas yra daroma su ilgalaikiu turtu ir jo nusidėvėjimu (parduodamas, nurašomas ar stabdomas nusidėvėjimas)  
8. Dokumentų perdavimas ir saugojimas - Direktorius perduoda visas bylas-aktus akcininkams. Kiti įmonės dokumentai keliauja saugojimui į archyvą 5 metų terminui su apmokėjimu į priekį. 
9. Įmonei vėl pradėjus vykdyti veiklą (įvykus kokiai nors operacijai) įmonės atsakingi asmenys per 5 d.d. privalo pranešti “Mano VMI” apie veiklos atnaujinimą. Jei veikla dėl kokių nors priežasčių vėl stabdoma reikia pateikti naują prašymą “Mano VMI”.

SVARBU! Po oficialios (patvirtintos) veiklos sustabdymo dienos gali būti tik banko komisiniai (Negalibūti pajamų ir sąnaudų sąskaitų).
 
Kiti naudingi patarimai:
 
1. Pasirašyti sutartį su apskaitos įmone bei sumokėti už buhalterines paslaugas, nes sustabdžius įmonės veiklą reikia pateikti tam tikras deklaracijas, taip pat už einamuosius metus buhalteris turi paruošti PLN204, bei GPM311 ir priduoti ataskaitas pasibaigus mokestiniams metams.
2. Vadovybė (ar kiti paskirti atsakingi asmenys turi priimti sprendimą dėl įmonės trumpalaikio turto – technikos, baldų). Taip pat priimamas sprendimas dėl ilgalaikio turto (Geriausia viską parduoti, tuomet nereikės atstatinėti PVM).
3. Dėl duomenų serveryje ir įmonės pašto - sudaryti susitarimą su IT specialistu (sumokant už paslaugą į priekį), kad toliau būtų saugomi įmonės duomenys serveryje, specialistas savo vardu pasirašytų sutartis dėl interneto bei įmonės elektroninio pašto tolimesnio veikimo, jog grįžus tęsti veiklą būtų paprasta ir sklandu.
 
Ar veiklą stabdyti metams, dviems, penkeriems ar keliems mėnesiams priklauso tik nuo įmonės valdančiųjų organų apsisprendimo. Veiklą atnaujinti galima bet kada.

Daugiau patarimų