Naujos paslaugos: Vidaus auditas

Covid-19
2020-05-27

Vidaus audito paslaugų teikimas

Vidaus auditas yra nepriklausoma, objektyvi užtikrinimo ir konsultavimo veikla, skirta teikti naudą organizacijai ir gerinti jos veiklą. Vidaus auditas prisideda prie organizacijos tikslų įgyvendinimo, sistemingai ir visapusiškai vertindamas ir padėdamas gerinti organizacijos valdymo ir kontrolės procesų veiksmingumą.

Lietuvoje vidaus audito sistema pradėta kurti 1995 metais. Šiuo metu,  vidaus audito funkcija turi būti vykdoma komerciniuose bankuose, draudimo ir perdraudimo įmonėse, viešojo sektoriaus subjektuose, finansų įstaigose. Teisės aktai numato, kad šiuose įmonėse turėtų būti įsteigti savarankiški vidaus audito padaliniai arba pareigybės. Vis tik draudimo ar perdraudimo įmonės  turi teisę, vidaus audito funkcijos atlikimui pasitelkti  trečiuosius asmenis. Pelno siekiančios privataus kapitalo įmonės yra linkusios steigti vidaus audito funkcijas vykdančius padalinius ar pareigybes arba, pagal poreikį, taip pat pasitelkti šių funkcijų atlikimui trečiuosius asmenis. 

Vis tik reikia pripažinti, kad vidaus audito funkcijos veikimas pačiose subjektuose nėra pats efektyviausias šios funkcijos teikimo pavyzdys: sunku užtikrinti ir išlaikyti pakankamai aukštą paslaugos teikimo kokybę, neretai pažeidžiami esminis vidaus audito nepriklausomumo ir objektyvumo principai.

UAB „Audito sprendimai“ gali teikti Jūsų įmonei vidaus audito paslaugas: vertinti Jūsų įmonės tikslų, projektų, programų ir veiklos kūrimą, įgyvendinimą, veiksmingumą; vertinti veiklos atitiktį teisės aktų bei priežiūros institucijų reikalavimams; vertinti įmonės valdymo procesą ir teikti rekomendacijas kaip jį pagerinti; vertinti rizikos valdymo procesų veiksmingumą, veikiančių kontrolės priemonių veiksmingumą ir teikti konsultacijas kaip juos tobulinti.  Vidaus audito paslaugų teikimas gali būti nuolatinis arba projektinis. Vidaus audito paslaugos teikiamos vadovaujantis Tarptautiniais vidaus audito standartais.

 

Irma Kamarauskienė

Vidaus audito paslaugas teikia Irma Kamarauskienė – soc. mokslų daktarė, nepriklausoma auditorė, atestuota vidaus auditorė.

Daugiau patarimų