Ką reikia žinoti apie tvarumą versle: naujausi pakeitimai

audito sprendimai
2022-05-17

Tvarumas nebėra tik populiarus ir skambus žodis

Tvarumas nebėra tik populiarus ir skambus žodis, tai šių dienų neišvengiama realybė. Prie to prisideda ne tik stiprėjanti reguliacinė aplinka, kuri palaipsniui įpareigos įmones atskleisti jų daromą poveikį aplinkai ir parodyti kiek įmonė yra socialiai atsakinga savo darbuotojų, suinteresuotųjų šalių ir visuomenės atžvilgiu. Pasauliui pereinant prie tvaresnės praktikos, stebime tendencijas ir matome, kad šiandien didelis spaudimas ateina ir iš rinkos, partnerių bei klientų: sąmoningi vartotojai iš verslų, jų gaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų reikalauja daugiau, todėl kaip tiekėjai, gamintojai ar prekių ženklai privalome neatsilikti.

Tvarumas tampa svarbus konkurencinėje aplinkoje

Aplinkos apsauga ir socialinė atsakomybė tampa ypač svarbios konkurencinėje aplinkoje, kur tampa svarbi ne tik pačios įmonės veikla, bet jau matuojamas/įvertinamas poveikis verslui per klientų veiksmus, tiekėjų prizmę.

Įmonės, kurios vis dar delsia žengti pirmuosius žingsnius tvarumo link ar delsia įsipareigoti veikti tvariai jau visai artimoje ateityje susidurs tiek su reguliacinės bei atitikties reikalavimais, tiek ir su investicijų pritraukimo bei verslo finansavimo iššūkiais. Jau dabar tvarios ar tvarumo siekiančios įmonės kreipiantis į finansų įstaigas gali pasinaudoti palankesnėmis finansavimo ar  investavimo paslaugomis.

Kitą vertus kinta vartotojų lūkesčiai – žmonės vis daugiau renkasi tvarias prekes ar paslaugas, o verslas ieško partnerių, kurie diegia tvarumo principus savo veikloje tiek gamybos ar paslaugų grandinėje.

Reguliacinė aplinka

Įmones žengti pirmuosius žingsnius tvaraus verslo link ir pradėti pokyčius paskatina, ir 2021 m. balandžio 21 d. Europos Komisijos paskelbtas Įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyvos (CSRD) pasiūlymas, kuriuo bus pakeista esama Nefinansinių ataskaitų teikimo direktyva (NFRD). Ateityje ES CSRD prisidės prie visiškai tvarios ekonomikos ir finansų sistemos pagal Europos žaliąjį kursą ir JT tvaraus vystymosi tikslus. Kadangi ESG tampa svarbia suinteresuotųjų šalių ir organizacijų sąvoka, visos didelės ir biržoje kotiruojamos bendrovės ES turės iš esmės pakeisti tvarumo informacijos atskleidimo būdą, o tai lems didelių pokyčių. Ateityje tvarumo ataskaitos nebebus teikiamos atskirai, o bus įmonių valdymo ataskaitos dalis. Europos Komisija planuoja, kad pasiūlymas bus priimtas iki 2022 m. birželio mėn., o į nacionalinę teisę bus įtrauktas iki metų pabaigos. Ataskaitų teikimo prievolė būtų taikoma nuo 2024 m. sausio 1 d., todėl tai apims ir 2023 finansinių metų ataskaitas.

Šiuo metu numatyta, kad CSRD direktyva palies daugiau įmonių nei anksčiau, kurios atitinka du iš trijų kriterijų: įpareigotos teikti ataskaitas bus visos didelės įmonės, kuriose dirba 250 ir daugiau darbuotojų, grynoji apyvarta didesnė nei 40 mln. EUR; balanso turtas didesnis nei 20 milijonų eurų. Nuo 2026 m. sausio 1 d. ataskaitų teikimo prievolė bus taikoma visoms mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), tačiau direktyvoje yra numatytos supaprastintos ataskaitų teikimo prievolės MVĮ, siekiant sumažinti jų naštą. Tik pačios mažiausios organizacijos ateityje bus atleistos nuo prievolės teikti ataskaitas.

Stebime jau pirmuosius pokyčius rinkoje ir įmonių susidomėjimą tvaraus verslo idėjomis bei pirmuosius iššūkius, su kuriais šiandien susiduria įmonės, eidamos tvaraus verslo keliu. ES įsipareigojimas iki 2050 metų tapti „carbon neutral“, įpareigoja visus, tiek fizinius, tiek juridinius asmenis vertinti ir matuoti savo sukuriamą CO2 pėdsaką, siekiant įgyvendinti šį užsibrėžtą tikslą, o ŠESD (šiltnamio efektą sukeliančių dujų) pėdsako mažinimą - vienu iš prioritetinių sričių. Tai nemenkas iššūkis įmonėms, reikalaujantis specifinių žinių, duomenų, resursų ir kompetencijos, norint įsivertinti ŠESD sukuriamas emisijas, apimančias:  įmonės tiesiogines (1 Scope) emisijas, atsirandančias iš stacionarių ir mobiliųjų deginimo šaltinių, oro kondicionierių; įmonės netiesiogines emisijas (Scope 2), atsirandančias iš elektros/šildymo pirkimo; ir kitas netiesiogines emisijas (Scope 3), kurios susidaro per tiekimo grandinę.

Kodėl verta skaičiuoti CO2 emisijas?

Suprasite savo verslo veiklų ir tiekimo grandinės išmetamo CO2 kiekį
Efektyviai teiksite ataskaitas ir planuosite CO2 emisijas
Vertinsite ir sužinosite kaip mažinti poveikį prisidedant prie anglies dioksido mažinimo iniciatyvų
Užtikrinsite partnerių ir vartotojų lūkesčius.
Raginame įmones neatidėlioti šių sprendimų, o žengti koja kojon su rinkos diktuojama situacija ir neišvengiama realybe. Įmonės, kurios jau matuoja ir vertina savo sukuriamas emisijas bei yra užsibrėžusios kasmet mažinti savo sukuriamą pėdsaką, taip pat rinksis tvaresnius tiekėjus, partnerius, mažins sukuriamas emisijas per tiekėjų grandinę bei didins savo konkurencingumą.

Straipsnis paruoštas kartu su partneriais Lucent Intel

Straipsnį parengė

Žilvinas Milerius, CEO Lucent Intel

www.lucent.lt

zm@lucent.lt

Rizikos vertinimo ir tvarumo sprendimai Jums !

Daugiau patarimų