VMI nukėlė pajamų natūra dėl automobilių naudojimo deklaravimą

Pakeitimai
2021-11-05

Nors pastaruoju metu VMI skiria ypatingą dėmesį darbuotojų gaunamų naudų iš darbdavio identifikavimui ir apmokestinimui, VMI nusprendė metams atidėti GPM312 pildymo taisyklių taikymą. Gyventojų 2021 metų pajamos natūra dėl kitam asmeniui priklausančio automobilio naudojimo bus deklaruojamos kartu su kitomis pajamomis natūra. Tokias pajamas išskirti ir deklaruoti atskiroje eilutėje L6 laukelyje, nurodant A raidę, reikės tik 2022 metų GPM312 deklaracijoje.

Pajamos natūra dėl automobilių naudojimo 2021 metų GPM312 deklaracijoje bus deklaruojamos kaip anksčiau, kartu su tos pačios rūšies pajamomis natūra L6 laukelyje, nurodant N raidę.

Pakeitimas, kurį VMI priėmė dar vasarą norėdama gauti daugiau informacijos apie įmonių automobilių naudojimą, bus taikomas nuo 2022-01-01. Tik 2022 ir vėlesniųjų metų metinėje GPM312 deklaracijoje gyventojų pajamos natūra dėl kitam asmeniui priklausančio automobilio naudojimo bus deklaruojamos atskirai nuo kitų pajamų natūra L6 laukelyje, nurodant A raidę.

Originalus teisės aktų tekstas:

VMI viršininko 2021-09-30 įsakymas Nr. VA-60 „Dėl VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2021-07-26 įsakymo Nr. VA-46 „DĖL METINĖS GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PRISKIRIAMŲ A IR B KLASĖS PAJAMOMS, DEKLARACIJOS GPM312 FORMOS, JOS PRIEDŲ GPM312L, GPM312U FORMŲ IR JŲ UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO.

Daugiau patarimų