Naujos paslaugos: Vidaus audito sistemos vertinimas

Naujos paslaugos
2020-05-27

Vidaus audito sistemos veikimo vertinimas

Šiuo metu, Lietuvoje veikia virš tūkstančio vidaus auditorių, kurie teikia paslaugas apie 400-iuose įmonių. Vidaus audito veikla įmonėje turėtų atitikti vidaus audito apibrėžimą, tarptautinius vidaus audito standartus, o vidaus auditoriais vykdydami veiklą turėtų vadovautis Etikos kodeksu.

Vidaus auditas, sistemingai ir visapusiškai vertindamas ir padėdamas gerinti organizacijos valdymo ir kontrolės procesų veiksmingumą, turėtų prisidėti prie įmonės, kurioje jie veikia  tikslų įgyvendinimo. Vis tik vidaus audito veikimo efektyvumas, jo kuriama pridedamoji vertė yra sunkiai įvertinamas. 

Kaip nustatyta Tarptautiniais vidaus audito standartais, kiekvienoje įmonėje turi būti sukurta vidaus audito kokybės užtikrinimo ir gerinimo programa, kurią turi sudaryti tiek vidiniai, tiek išoriniai vertinimai. Išorinį vertinimą, bent kartą per penkerius metus turi atlikti kvalifikuotas ir nepriklausomas vertintojas, nepriklausantis organizacijai. 

UAB „Audito sprendimai“ gali pasiūlyti atlikti Jūsų įmonės vidaus audito veiklos nepriklausomą vertinimą.  Mes gerai išmanom vidaus audito praktinę veiklą ir išorinio vertinimo procesą, esame aukštos kvalifikacijos ir kompetencijos specialistai, turintys reikiamų specialiųjų žinių. Vertintojų grupei vadovaus, tikriausiai didžiausią praktinę patirtį vidaus audito srityje turinti specialistė, išmananti skirtingų sektorių vidaus audito veikimo specifiką. Kadangi esame nepriklausomi, mūsų bendrovė neturi realaus ar numatomo interesų konflikto su įmone, kurios vidaus audito veikla galėtų būti vertinama.

 

Irma Kamarauskienė

Vidaus audito sistemos vertinimą teikia Irma Kamarauskienė – soc. mokslų daktarė, nepriklausoma auditorė, atestuota vidaus auditorė.

Daugiau patarimų