Įmonės automobilio naudojimo tvarka skaičiuojant pajamas natūra

audito sprendimai
2022-08-09

AUTOMOBILIO NAUDOJIMO TVARKA IR SUNAUDOTO KURO APSKAITA - PASIRODO PAPRASTA 

Apie įmonės automobilių naudojimo tvarką skaičiuojant pajamas natūra jau esame kalbėję. Šį kartą informaciją papildysime rekomendacijomis kaip tvarkingai ir neapsikraunant papildomais darbais galima įforminti šią tvarką įmonėje, nes, deja, nuo kuro nurašymo pagal patvirtintą sunaudojimo normą, Mokesčių inspekcija mokesčių mokėtojų neatleidžia, nors ir apskaičiuojant pajamas natūrą automobilio naudojimas galimas be ribojimų. 

Rekomenduojame dokumentų paketą su darbiniai failais, kuriuos užpildžius kartą per metus, galite ramiai atsipūsti. 

1. Įsakymas  dėl įmonės veikloje naudojamo automobilio
    • Kuriuo/kuriame konkretizuojame pačią naudojamą transporto priemonę, jos vertės nustatymą, PN apskaičiavimo metodo parinkimą bei automobilio sunaudojamo kuro normos tvirtinimą nurašymo aktams.

2. Kuro apskaitos lentelė  (kurios pildymas yra privalomas pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą Tvarkos aprašą įsakymu D1-324 2021 05 26).  
    • Kurioje atvaizduojama įsigytą ir nurašytą/sunaudotą kurą, nuvažiuoti kilometrai, odometro nurodymai metų pradžioje ir metų pabaigoje.
Pastaba: odometro nurodymai atitinkamai turi koreliuoti su kuro norma ir nurašyto kuro kiekiu. Pasirinkus pildyti minėtąją lentelę nebėra poreikio pildyti kelionės lapų, pakanka pagal  suformuotą kuro apskaitos lentelės duomenis nurašyti kurą apskaitos programoje, nurašymo aktą ir kuro apskaitos lentelę patvirtinti įmonės vadovo, arba jo įgalioto asmens parašu ir. Lentelė yra pildoma kiekvienų mokestinių metų pabaigoje.

Mūsų straipsnis atgaivinti atminčiai: Automobilių naudojimo pajamos natūra - klausimai ir atsakymai 

Būdai kaip apskaičiuoti įmonės naudojamo automobilio pajamas natūra:

Remiantis Finansų ministro 2009 05 19 įsakymu Nr. 1K-162 patvirtintame pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašą nustatyti du būdai kaip apskaičiuoti PN:

Supaprastintas būdas (1) Supaprastintas būdas (2) Faktinis naudojimas (3) Faktinis naudojimas (4)
0,7% automobilio vertės*/mėn 0,75% automobilio vertės*/mėn Nuomos rinkos kaina Faktinės išlaidos
Pajamos natūra apima: automobilio naudojimą (be degalų) Pajamos natūra apima: automobilio naudojimą su degalais už faktinį naudojimo laiką (km) už faktiškai sunaudojus degalus

Pastabos: *vertė automobilio įsigijimo dieną ir kiekvienų metų sausio 1 dieną

Kada kokį PN apskaičiavimo būdą naudoti?

Remiantis tuo pačiu, jau minėtu įsakymu pasirenkame:

•    Pirmąjį (supaprastintą) būdą – jei įmonės automobilis naudojamas įmonės veikloje: kaip ilgalaikį turtą ir papildomai tik transporto priemonė naudojama darbuotojo asmeniniais tikslais.
•    Faktinį naudojimo būdą – kai įmonės automobilis yra naudojamas tik gyventojo asmeniniais tikslais. Tuomet PN apskaičiuojamos atsižvelgiant į tokio automobilio nuomos rinkos kainą ir faktiškai sunaudojamus degalus

Ar skaičiuojant pajamas natūra įmonės automobilį naudojantiems asmenims neatsiranda papildomų sąnaudų?

Ne, trumpai tariant, nuo darbuotojų pajamų natūra apskaičiuojamas GPM ir „Sodros“ įmokos išskaičiuojami iš darbuotojo atlyginimo, sąnaudomis pripažįstama tik darbdavio „Sodros“ įmokų dalis, t.y. 1.77 proc. 
 


 

Daugiau patarimų