Degalų normos nustatymas ir apskaičiavimas

audito sprendimai
2022-08-22

AUTOMOBILIO NAUDOJIMO TVARKA IR SUNAUDOTO KURO APSKAITA - PASIRODO PAPRASTA 

Įmonės naudojamo automobilio sunaudotų degalų nurašymas neįmanomas be .....
patvirtintos sunaudojimo kuro normos, kuri nustatoma vadovaujantis VMI PMĮ 17 str. 1.6.7. Dėl degalus (kurą)...eksploatavimo išlaidų. “Degalų (kuro)...sunaudojimo normas įmonė patvirtina atsižvelgdama į degalus (kurą) ... gamintojo nurodytus techninius duomenis. Įmonė, atsižvelgdama į veiklos pobūdį ir darbo sąlygas, gali ir pati nusistatyti kitą metodiką.... Visais atvejais kuro sunaudojimo normos turi būti techniškai pagrįstos.“  

Mes jums padėsime nustatyti, tinkamai įforminti ir patvirtinti įmonėje naudojamo automobilio sunaudojamo kuro normą nurašymui, pristatydami darbinių dokumentų paketą, kurį parsisiuntus, galėsite pritaikyti savo įmonėje.   

Kuro norma yra apskaičiuojama pagal konkrečios transporto priemonės gamintojo išduotus dokumentus ir gamintojo atliktus skaičiavimus prieš patvirtinant, kad transporto priemonė yra tinkama pardavimui. 

Kviečiame atsisiųsti šiuos šablonus:
1.    Įsakymas dėl komisijos sudarymo kuro normai nustatyti ir kuro nurašymo aktams tvirtinti
2.    Įsakymas dėl komisijos sudarymo ir kuro normos tvirtinimas pagal gamintoją 

Tikrinti sunaudojamo kuro kiekį su nustatyta kuro norma privaloma tuomet, kai norma yra smarkiai/dažnai viršijama. Taip išvengiama galimo piktnaudžiavimo atvejų, taip pat neteisingos normos apskaitoje naudojimo.

Kilus abejonėms dėl įmonės automobilio kuro normos, reikia atlikti matavimus ir iš naujo nustatyti transporto priemonės sunaudojamo kuro normą.

Bandomieji automobilio važiavimai atliekami tokia tvarka:
•    Priimamas įmonės vadovo parašu patvirtintas įsakymas atlikti įmonės naudojamos transporto priemonės bandomuosius važiavimus. Įsakyme taip pat turi būti nurodytas laikotarpis, kuriame bus atliekami bandymai, bandymų laikinė trukmė ir komisija, kuri nagrinės gautus duomenis. 
•    Vadovo nustatytą laiką dokumentais yra fiksuojami skaitiklio rodmenys bandymo pradžioje ir pabaigoje, važiavimai, degalų likutis, įsigyjami degalai ir nustatomos vidutinis sąnaudų dydis 100 km. 
•    Duomenų registrui naudojami standartiniai kelionės lapai, kartu su automobilį vairavusio darbuotojo asmeniniais duomenimis prirašant ir vadovo priskirtos komisijos asmenų duomenis.

Pastaba:  šie matavimai gali būti atliekami šiltuoju ir šaltuoju metų periodu keičiant automobilio naudojimo pobūdžiui ar kaip prevencinę/periodinę patikrą siekiant užkirsti kelią galimiems nesutapimams automobilio degalų apskaitoje.

Kviečiame atsisiųsti šiuos šablonus:
3.    Aktas dėl kuro normos, kai norma pagal bandymus vasarai
4.    Aktas dėl kuro normos, kai norma pagal bandymus žiemai
5.    Įsakymas dėl kuro normos nustatymo pagal bandymus

 

Daugiau patarimų