Automobilių naudojimo tvarka, kai automobiliai naudojami tik įmonės reikmėms

audito sprendimai
2022-08-22

AUTOMOBILIO NAUDOJIMO TVARKA IR SUNAUDOTO KURO APSKAITA - PASIRODO PAPRASTA 

Kai tarnybinis automobilis naudojamas tik įmonėms reikmėms :

Tarnybinio automobilio naudojimas ir sunaudoto kuro nurašymas tik įmonėms reikmėms įpareigoja žymiai griežčiau ir konkrečiau įforminti ir patvirtinti šias tvarkas, bet tai bus visai nesudėtinga, jeigu pasinaudosite mūsų siūloma medžiaga.
Rekomenduojame atsisiųsti dokumentų paketą su darbiniais failais, kuriuos pritaikius savo įmonės veiklai ir tinkamai patvirtinus, būsite užtikrinti, kad šioje srityje įmonėje esate sutvarkę visą reikiamą dokumentaciją. 

Taigi, viskas vyksta tokia tvarka:

1) Pasirašomas įsakymas sudaryti komisiją kuro nurašymo aktams pasirašyti ir patvirtinti kuro normą pagal gamintojų techninius duomenis
arba
sudaroma komisija, kuri pagal bandymus turės nustatyti  kuro normą ir patvirtinti kuro nurašymo aktus (Aktai 
sudaromi vasarai ir žiemai).

ir pagal aktus direktorius įsakymu patvirtinama kuro norma. 

2) Rašomos tarnybinio automobilio naudojimo taisyklės.
Jos tvirtinamos įsakymu - kiekvienas darbuotojas turi susipažinti ir pasirašyti.

3) Pagal taisykles pildomi kelionės lapai ir pagal normą nurašomas kuras.
Įmonės automobilio sunaudoto kuro nurašymams atlikti, transporto priemonę naudoję įmonės darbuotojai turi fiksuoti šiuos techninius duomenis:
• Odometro (skaitiklio) rodmenis mėnesio pradžioje
• Odometro rodmenis mėnesio pabaigoje
• Degalų likutį mėnesio pradžioje
• Mėnesio laikotarpyje įpiltą degalų kiekį
• Degalų likutį mėnesio pabaigoje.

Taip pat faktinį automobilio naudojimą įmonės tikslais pagrindžia kita informacija:
• Kelionės maršrutas
• Kelionės metu įgyvendintos deleguotos užduotys
• Jei tokie formuojami – susitikimų protokolai ir kita.

Atkreipiamas dėmesys – asmuo savaitgalį gali pilti kurą, jeigu tabelyje tai bus pažymėta kaip darbo diena (Taisyklėse parašyta, kad tarnybiniais reikalais galima naudoti automobilį ir poilsio dienomis, todėl skaičiuojama pagal nutylėjimą. Jeigu tarnybiniai reikalai - reiškia darbuotojui turi būti apmokėta už šią dieną, todėl ir galima reikalui esant užsipilti kuro)

4) Kuro apskaitos lentelė (privaloma visiems)
 

Daugiau patarimų