Automobiliai naudojimo pajamos natūra: klausimai ir atsakymai

Automobiliai
2022-02-11

Dažnai įmonių darbuotojai naudoja įmonės automobilius ne vien verslo, bet ir asmeniniais tikslais. Tokiais atvejais buhalteriams neretai kyla klausimų, kaip reikia teisingai apskaičiuoti automobilio naudojimo pajamas natūra, kokį būdą naudoti, kaip nustatyti automobilio rinkos kainą, ar visi įmonėje pirkti degalai priskiriami leidžiamiems atskaitymams ir panašiai. Taip pat svarbu žinoti, kokia praktika taikoma įmonėse, kaip reikia įforminti susitarimą su projektų vadovu, jei automobiliu naudojasi  tik įmonės direktorius? Ar turi būti tik sutartis su darbuotoju dėl automobilio naudojimo, ar reikia dar kokių nors dokumentų? 

Į šiuos ir kitus aktualius klausimus tema „Automobilis-pajamos natūra“ atsako bendrovės „Audito sprendimai“ direktorė Rita Matulienė.

Įmonės automobilis buvo pirktas 2018-08-01 už 31 700 Eur su PVM, bet automobilio vertė 2022-01-01 buvo mažesnė nei pirkimo dieną. Kokia informacija vadovaujantis reikia nustatyti automobilio rinkos kainą, kad VMI nekiltų klausimų dėl nustatytos automobilio vertės ir teisingo pajamų natūra apskaičiavimo?

Automobilio rinkos kaina naujai nustatoma kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 dieną ir galioja 1 mokestinius metus, o įsigijus automobilį nustatoma mokestinio laikotarpio dieną, kurią pajamų natūra davėjas automobilį įsigijo. Rinkos kainą galima nustatyti pagal viešai skelbiamas panašių automobilių pardavimo kainas (skelbimai, reklamos, interneto svetainėje ir pan.).

Pasidomėjus apie pajamas natūra, ar teisinga būtų teigti, jog paprasčiau būtų skaičiuoti supaprastintu būdu, kai skaičiuojama 0,75  proc.  automobilio vertės ir darbuotojo pajamos natūra apima automobilio naudojimą su degalais?

Mano nuomone, šis būdas (0,75 proc. automobilio rinkos vertės per mėnesį) yra paprasčiausias skaičiuojant darbuotojo pajamas natūra, kai  įmonės automobilis naudojamas asmeniniams tikslams.

Tokiu atveju man tampa neaišku, ar visi įmonės pirkti degalai priskiriami leidžiamiems atskaitymams, ar tikrai nebėra būtinybės žiūrėti, ar degalai buvo pilti asmeniniams poreikiams tenkinti, ar darbo funkcijoms atlikti? 

Tai – supaprastinta naudos, kurią gyven­tojas gauna asmeniniais tikslais naudodamas darbdaviui priklausantį automobilį, įvertinimo tvarka. Pasirinkus šį naudos įvertinimo būdą, faktinė gyventojo pasinaudojimo apimtis (kiek faktiškai gyventojas naudojasi automobiliu asmeniniams tikslams) neturi būti nustatinėjama. Tai reiškia, kad visos įmonės patirtos automobilio eksploatavimo išlaidos gali būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams.

Skaičiuojant procentais nuo automobilio vertės pirkimo dieną pajamos natūra sudaro 237,75 Eur. Taigi, jeigu darbuotojas sausio mėnesį asmeniniais tikslais važiavo 1000 km, o vasario mėnesį –  1500 km, kiekvienam aišku, kad vasario mėnesį darbuotojas automobiliu naudojosi daugiau ir kuro pylėsi iš įmonės sąskaitos daugiau, todėl ir pajamos natūra turėtų proporcingai kilti. Taigi ar tokiu atveju apskaitoje vis tiek registruojama  ta pati pajamų natūra suma, kaip ir sausio mėnesį?

Taip, tais pačiais kalendoriniais metais kiekvieną mėnesį  apskaitoje registruojama ta pati pajamų natūra suma.

Ar yra kažkokios lubos taikant supaprastintą būdą skaičiuoti 0,75  proc. nuo automobilio vertės ir  kiek darbuotojas gali naudotis įmonės automobiliu per mėnesį?

Remdamasi VMI komentaru, taikant 0,75 proc. automobilio rinkos vertės būdą, galiu patvirtinti, kad ribojimų nėra.

Kokia praktika yra taikoma  įmonėse taip skaičiuojant pajamas natūra? Kaip reikia įforminti tokį susitarimą su projektų vadovu ir ar tikslinga tai aprašyti, jei automobiliu naudojasi  tik įmonės direktorius? Ar turi būti tik sutartis su darbuotoju dėl automobilio naudojimo, ar reikia dar kokių nors dokumentų? 

Teisės aktai nenustato, kokiais dokumentais įforminti automobilio naudojimą darbuotojo asmeniniais tikslais. Tai gali būti  įsakymas dėl automobilio perdavimo naudoti atliekant darbo funkcijas (automobilis priskiriamas darbuotojui);  sudaromas susitarimas su darbuotoju raštu dėl automobilio naudojimo asmeniniais tikslais.

Papildomai įmonėje turėtų būti nustatyta bendra automobilio naudojimo tvarka, su kuria darbuotojas turėtų būti supažindinamas. 

Pajamos natūra pripažįstamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną, nors praktiškai jos yra gaunamos kasdien. Supratau, kad jos deklaruojamos ir apmokestinamos lygiai taip pat, kaip ir darbo užmokestis. Ar skaičiuojant mokesčius nuo pajamų natūra visi VSDF ir GPM mokesčiai tampa leidžiamais atskaitymais, ar neleidžiamais, kai juos už darbuotoją sumoka įmonė?

Mokesčiai nuo pajamų natūra kiekvieną mėnesį priskaičiuojami kartu su darbo užmokesčiu. VSDF ir GPM mokesčiai yra neleidžiami atskaitymai, kai juos už darbuotoją sumoka įmonė.

Patikslinkite prašau, ar galima pajamas natūra suvesti prie darbo užmokesčio apskaičiavimo?

Pačios pajamų natūra sumos dėl automobilio naudojimo asmeniniams tikslams neturi būti registruojamos apskaitoje.  Apskaitoje registruojami tik nuo šių pajamų natūra priskaičiuoti  GPM ir „Sodros“ mokesčiai, kurie turi būti sumokami VMI ir „Sodrai“.

Ar GPM 313 deklaracijoje teikiant pajamas natūra jos nurodomos ten pat, kur ir darbo užmokestis?

Taip, nuo GPM313 pajamų natūra sumos nurodomos prie  darbo užmokesčio  deklaracijos 5 eilutėje, GPM- 6 ar 7 eilutėse. Metinėje GPM312 už 2021 m pajamų natūra sumos konkretiems darbuotojams deklaruojamos atskirai nuo darbo užmokesčio, L6 laukelyje įrašant raidę N.

Ir pabaigai, jei skaičiuodami nuo pavyzdžiui 31 700 Eur vertės automobilio 0,75  proc. gauname 237,75 EUR pajamų natūra sumą, ar skaičiuojami mokesčiai bus nuo 237,75 Eur, t. y. ši suma – bruto ar neto?

Tarkime, automobilio  rinkos vertė 2022- 01 -01   –  31 700 EUR.

Mokesčiai skaičiuojami nuo pajamų natūra sumos:  GPM (237,75*20proc. ) – 47,55 EUR;

„Sodra“ – (237,75* (19,50 proc. +papildomo pensijų draudimo proc. + 1,77 proc. darbdavio ) – 50,57 EUR.

Pardavimo PVM už kurą – 31700 EUR*0,05proc*21 proc.  – 3,33 EUR.

 PVM mokėtojas išsirašo PVM sąskaitą  faktūrą dėl degalų suvartojimo privatiems poreikiams tenkinti ir skaičiuoja pardavimo PVM  bei deklaruoja mėnesio deklaracijoje FR0600  apmokestinamąją vertę 15,85 EUR (14 langeli), pardavimo PVM  3,33 EUR (29 langelis).  Išrašyta PVM sąskaita faktūra         i. SAF registre turėtų būti deklaruojama nurodant PVM6 kodą.

Daugiau patarimų