Ar įmanoma kitaip VMI atskleisti reprezentacines sąnaudas nei pateikiant reprezentacinių sąnaudų nurašymo aktą?

audito sprendimai

Turbūt daugelis yra susipažinę su VMI reikalavimu pateikti reprezentacijos aktą, tačiau, ar visgi yra kokia nors alternatyva šiam dokumentui? Ar pasirinkus kitokį reprezentacinių sąnaudų atskleidimo būdą pavyktų dokumento galiojimą apginti?

Pirmiausia prisiminkime, kas pagal įstatymą yra laikoma reprezentacinėmis sąnaudomis:

Apibrėžimas:

Remiantis pelno mokesčio įstatymo 22 straipsnio 2 dalies nuostatomis, reprezentacinėmis sąnaudomis laikomos vieneto lėšos, kurias jis skiria naujiems verslo ryšiams su kitais vienetais arba gyventojais, išskyrus vieneto darbuotojus, akcininkus, savininkus bei kontroliuojamuosius ar kontroliuojančius vienetus ar kontroliuojančius nuolatinius gyventojus, užmegzti arba esamiems pagerinti. Reprezentacinės sąnaudos tiesiogiai patiriamos konkrečių asmenų naudai (pvz. vieneto veiklos pristatymui platesniam vartotojų ratui).

VMI reikalavimai reprezentacines sąnaudas atskleidžiančiam dokumentui:

Iš ūkinės operacijos dokumento turi būti aišku, kad vyksta įmonės reprezentavimas, kurio tikslas užmegzti naujus arba pagerinti esamus verslo ryšius su konkrečiais asmenimis.

Atkreipkite dėmesį!

Jeigu turite dokumentą, paremtą vien sąskaita su operacijos turiniu, pavyzdžiui,  maitinimas, svečių vaišinimas, renginys ir pan.,  neturėsite galimybės nustatyti aiškaus  tikslo , dalyvių tapatybės ir kitos reikalingos informacijos. Tai sukels sunkumų įrodant, kad patirtos išlaidos atitinka reprezentacinių sąnaudų apibrėžimą.

Apibendrinamoji išvada:

Norint, kad dokumentas būtų galiojantis ir nereikėtų vargti bandant įrodyti VMI reprezentacinių sąnaudų tikrumą, prie turimos sąskaitos būtina pateikti patikslinantį dokumentą, nurodantį patirtų sąnaudų tikslą, tikslias kitų vienetų tapatybes,  kuriems lėšos buvo skiriamos, išlaidų turinį ir sumą priskiriamą ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams. Taigi, koks bus šio dokumento pavadinimas spręsti Jums, tačiau menkai tikėtina, jog kartu su sąskaita nepateikus jau minėtų patikslinamųjų duomenų, galėsite reprezentacines sąnaudas apsiginti VMI.

Taupydami Jūsų laiką ir kantrybę siūlome parsisiųsti mūsų paruoštukę su vis tik logišku pavadinimu „Reprezentacinių sąnaudų nurašymo aktas“, kuri galėtumėte be vargo užpildyti esant poreikiui.  

1. Priedas Reprezentacinių sąnaudų nurašymo aktas

Tikimės, kad ši tema bei informacija, kuria pasidalinome bus naudinga Jums arba Jūsų kolegoms.

Pridedame tik Jums skirtą VMI komentarą dėl reprezentacinių sąnaudų nurašymo tvarkos.

„Tuo atveju, kai reprezentaciniame renginyje, kurio tikslas užmegzti naujus arba pagerinti esamus verslo ryšius su konkrečiais asmenimis, dalyvauja bendrovės darbuotojai, dukterinės įmonės vadovai, akcininkai, savininkai, kontroliuojamus ar kontroliuojančius vienetus atstovaujantys asmenys ar kontroliuojantys nuolatiniai ar nenuolatiniai gyventojai, jiems tenkanti reprezentacinių sąnaudų dalis nėra skaičiuojama, o visa reprezentacinių sąnaudų suma (tame tarpe vieneto darbuotojams, dukterinės įmonės vadovams, akcininkams, savininkams, kontroliuojamus ar kontroliuojančius vienetus atstovaujantiems asmenims ar kontroliuojantiems nuolatiniams ar nenuolatiniams gyventojams tenkanti) priskiriama ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.“

Daugiau patarimų