Apyvartinis kapitalas: 10 patarimų kaip užtikrinti stabilius finansinius srautus bei išvengti apyvartinių lėšų stokos

audito sprendimai
2023-05-17

Apyvartinis kapitalas – tai lėšų suma, kurios įmonei reikia einamajai veiklai ir verslo apyvartai užtikrinti. Tai apima grynuosius pinigus, prekių atsargas, gautinas sumas ir kitą trumpalaikį turtą, atėmus trumpalaikius įsipareigojimus.

Apyvartinis kapitalas vaidina svarbų vaidmenį užtikrinant įmonės finansinę būklę ir tvarumą. Jis suteikia įmonei likvidumo, leidžia padengti veiklos išlaidas, tokias kaip medžiagų pirkimas, atlyginimų mokėjimas, patalpų nuoma, mokėjimai tiekėjams ir kitas veiklos išlaidas.

Apyvartinio kapitalo valdymas yra būtinas efektyviai įmonės veiklai.

Efektyvus apyvartinio kapitalo valdymas apima atsargų optimizavimą, greitesnį gautinų sumų surinkimą, mokėtinų sumų tvarkymą, veiklos poreikių numatymą ir apyvartinio kapitalo efektyvumo didinimo veiksmus.

Svarbu atsižvelgti į tai, kad reikalingas apyvartinių lėšų lygis gali skirtis priklausomai nuo pramonės šakos, įmonės dydžio, verslo ciklų ir kitų veiksnių. Todėl rekomenduojama išanalizuoti ir įvertinti apyvartines lėšas, siekiant nustatyti optimalų lygį konkrečiai įmonei.

Apyvartinio kapitalo suvokimui ir apskaičiavimui siūlome  parsisiųsti  pagrindinių rodiklių lentelę.

Patarimai:

  1. Išanalizuokite pinigų srautus: Svarbu aiškiai suprasti, kaip įmonėje gaunami ir išleidžiami pinigai. Išanalizuokite savo veiklos ciklus, kad nustatytumėte pagrindinius mokėjimų vėlavimo arba atsargų padidėjimo šaltinius.
  2. Optimizuokite atsargų valdymą: išanalizuokite savo atsargas ir nustatykite geriausią lygį, kad patenkintumėte klientų poreikius ir sumažintumėte atsargų perteklių. Atsargų valdymo procesų tobulinimas gali padėti atlaisvinti apyvartinių lėšų.
  3. Tobulinkite gautinų sumų surinkimo procesus: sukurkite efektyvius mokėjimų iš klientų surinkimo metodus, aiškią kredito politiką ir diekite savo klientams skolų valdymo sistemas. Stebėkite mokėjimo terminus ir laiku imkitės veiksmų, kad susigrąžintumėte pradelstus mokėjimus.
  4. Gerinkite santykius su tiekėjais: siekite ilgalaikių ir abipusiai naudingų santykių su tiekėjais. Derėkitės dėl lanksčių mokėjimo sąlygų, paskolos sąlygų ir nuolaidų mokant laiku. Palaikykite atvirą bendravimą, kad sumažintumėte pristatymo vėlavimo tikimybę ir, jei reikia, galėtumėte prašyti mokėjimo atidėjimo.
  5. Biudžeto sudarymas ir apyvartinių lėšų poreikių numatymas: sudaryti detalų biudžetą, kuriame būtų atsižvelgta į esamus ir būsimus įmonės apyvartinių lėšų poreikius. Prognozuokite būsimas išlaidas ir pajamas, kad nustatytumėte reikiamą apyvartinių lėšų lygį.
  6. Naudokite finansines priemones: apsvarstykite galimybę naudoti finansines priemones, tokias kaip kredito linijos, kredito kortelės, faktoringas ir skolų išieškojimo finansavimas, kad gautumėte prieigą prie papildomo apyvartinio kapitalo. Šios priemonės gali padėti patenkinti trumpalaikius finansavimo poreikius ir užtikrinti stabilumą.
  7. Optimizuokite mokėtinas sumas: kurkite strategijas, kaip pagerinti mokėtinų sumų valdymą. Optimizuokite mokėjimo sąlygas, kad išvengtumėte nepagrįstų nuobaudų ir kartu išlaikytumėte sveikus tiekėjo santykius. Stenkitės kuo ilgiau laikyti lėšas savo sąskaitose, kad pratęstumėte mokėtinų sumų apyvartumo laikotarpį.
  8. Investuokite į efektyvias apskaitos ir valdymo sistemas: šiuolaikinių apskaitos ir valdymo sistemų, tokių kaip atsargų valdymo programinė įranga, automatizuotos atsiskaitymo sistemos ir integruotos apskaitos sistemos, įdiegimas gali padėti racionalizuoti procesus ir pagerinti efektyvumą.
  9. Reguliariai peržiūrėkite finansinius rezultatus: reguliariai atlikite finansinės veiklos peržiūras, kad nustatytumėte galimas problemas ar tobulinimo sritis. Stebėkite atsargų apyvartą, gautinas, mokėtinas sumas, mokėjimo terminus ir kitus veiksnius, turinčius įtakos apyvartiniam kapitalui.
  10. Apmokykite darbuotojus ir tobulinkite procesus: investuokite į darbuotojų mokymą apie efektyvų apyvartinių lėšų valdymą. Reguliariai atnaujinkite ir tobulinkite procesus, kad sumažintumėte laiko vėlavimą, supaprastintumėte darbo eigą ir pagerintumėte bendrą apyvartinio kapitalo valdymą.
Daugiau patarimų