2021 m. metinis pranešimas apie įmonės veiklos skaidrumą ir finansinius metus