Ar pasitikrinote savo aiškinamąjį raštą?

audito sprendimai
2022-07-04

Ar jūsų aiškinamasis raštas atitinka visus VAS reikalavimus?

Nors jau praėjo metinių finansinių ataskaitų teikimo įkarštis, pastebėjome, jog klientai ruošdami aiškinamąjį raštą dažnai praleidžia daugelį VAS punktų, todėl dalinamės lentele, kuri padės jums pasitikrinti, ar jūsų aiškinamasis raštas atitinka visus VAS reikalavimus.

Lentelėje nurodyta kas turėtų būti pateikta aiškinamajame rašte tiek ruošiant sutrumpintą finansinių ataskaitų rinkinį, tiek pilną. Primename, jog labai mažoms įmonėms, ruošiančioms trumpą balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitą, prievolės parengti aiškinamąjį raštą nėra (ĮFAĮ 20 str. 2 d.). Sutrumpintas finansines ataskaitas rengia mažos įmonės, o vidutinės ir didelės įmonės ruošia pilnas finansines ataskaitas.

Pagal ĮFAĮ 4 str. 2d. mažos įmonės – įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių:

1) balanse nurodyto turto vertė – 4 000 000 eurų;

2) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 8 000 000 eurų;

3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50 darbuotojų.

Pasirinkus atitinkamą pildomą stulpelį, prie kiekvieno klausimo galima pasirinkti atsakymo variantus – taip, ne, N/A (neaktualu).

Daugiau patarimų