Back

Auditas

!! Pasitikrinkite !! Ar jūsų įmonė turi prievolę atlikti finansinių ataskaitų auditą?

Artėjant metų pabaigai yra svarbu pasitikrinti, ar Jūsų įmonė nepatenka į įmonių, kurioms privaloma atlikti finansinių ataskaitų auditą, kategoriją. Audito privalomumą nustato LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, pagal kurį audito prievolės kriterijai yra šie: Įmonės teisinė forma;Įmonės dydis;Įmonės vykdoma veikla. Įmonės teisinė forma LR ĮFAĮ 24 str. 1 d....