Back

Pranešimai

Paruošiamieji darbai prieš sudarant metinį finansinių ataskaitų rinkinį

Daugelyje Lietuvos įmonių finansų skyrių vadovams ir buhalteriams metų pabaiga – labai įtemptas laikas. Baigiasi finansiniai metai, artėja laikas sudaryti metinius finansinių ataskaitų rinkinius, padėti vadovui paruošti ir patvirtinti kitų metų biudžetus, peržiūrėti ilgalaikes strategijas ir dar begalės papildomų darbų. Metų eigoje tvarkant apskaitą paaiškėja, kad...

!! Pasitikrinkite !! Ar jūsų įmonė turi prievolę atlikti finansinių ataskaitų auditą?

Artėjant metų pabaigai yra svarbu pasitikrinti, ar Jūsų įmonė nepatenka į įmonių, kurioms privaloma atlikti finansinių ataskaitų auditą, kategoriją. Audito privalomumą nustato LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, pagal kurį audito prievolės kriterijai yra šie: Įmonės teisinė forma;Įmonės dydis;Įmonės vykdoma veikla. Įmonės teisinė forma LR ĮFAĮ 24 str. 1 d....

VMI nukėlė pajamų natūra dėl automobilių naudojimo deklaravimą: atskirai pajamos natūra bus deklaruojamos teikiant 2022 m. GPM312

Nors pastaruoju metu VMI skiria ypatingą dėmesį darbuotojų gaunamų naudų iš darbdavio identifikavimui ir apmokestinimui, VMI nusprendė metams atidėti GPM312 pildymo taisyklių taikymą. Gyventojų 2021 metų pajamos natūra dėl kitam asmeniui priklausančio automobilio naudojimo bus deklaruojamos kartu su kitomis pajamomis natūra. Tokias pajamas išskirti ir...

Ar darbdavys gali mažinti darbuotojo dienpinigius? Dienpinigių mokėjimas darbuotojams

VDI dėmesys vežėjams: darbo ir poilsio laikas, dienpinigiai ir išskaitos iš atlyginimo Valstybinė darbo inspekcija paskelbė išaiškinimus bei rekomendacijas, kaip įforminti dienpinigių mažinimą vairuotojams, ir sąrašas atvejų, kada įmonė dienpinigių mažinti negali.   Ar darbdavys gali mažinti darbuotojo dienpinigius? Dienpinigių mokėjimas darbuotojams. LR Vyriausybės  nutarimu Nr. 526 „Dėl...

Krizių valdymas – kaip tinkamai pasiruošti

Sakoma, kad kinų kalboje žodį “krizė” sudaro du simboliai: “pavojus” ir “galimybė”.  Verslas, bet koks verslas – naujas, senas, didelis, mažas, svarbus šaliai, ar svarbus tik nedidelei vartotojų grupei, nuolat susiduria su įvairiomis krizėmis. Jos gali būti įtakotos vidinių ar išorinių priežasčių. Atsitiktinė krizės prigimtis...

Naujos paslaugos: Vidaus audito sistemos vertinimas

Vidaus audito sistemos veikimo vertinimas iuo metu, Lietuvoje veikia virš tūkstančio vidaus auditorių, kurie teikia paslaugas apie 400-iuose įmonių.  Vidaus audito veikla įmonėje turėtų atitikti vidaus audito apibrėžimą, tarptautinius vidaus audito standartus, o vidaus auditoriais vykdydami veiklą turėtų vadovautis Etikos kodeksu.  Vidaus auditas, sistemingai ir visapusiškai vertindamas...

Naujos paslaugos: Vidaus auditas

Vidaus audito paslaugų teikimas Vidaus auditas yra nepriklausoma, objektyvi užtikrinimo ir konsultavimo veikla, skirta teikti naudą organizacijai ir gerinti jos veiklą. Vidaus auditas prisideda prie organizacijos tikslų įgyvendinimo, sistemingai ir visapusiškai vertindamas ir padėdamas gerinti organizacijos valdymo ir kontrolės procesų veiksmingumą. Lietuvoje vidaus audito sistema pradėta kurti...

Valstybės subsidija mikroįmonėms

Pradedama įgyvendinti nauja pagalbos priemonė „Subsidijos mikroįmonėms“.  Pagal priemonę „Subsidijos mikroįmonėms“, teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija. Subsidijų paraiškų atranka pagal šią priemonę bus atliekama tęstinės atrankos būdu, iki kol bus paskirstyta visa priemonei skirta suma. Subsidijas,  kurias galės panaudoti apyvartinėms lėšoms,  gaus tos įmonės, kurios praeis VMI...

Nuomos mokesčio subsidijos schema: kaip pasiruošti

Nors vakar jau startavo ilgai laukta priemonė verslui, skirta daliniam nuomos mokesčiui labiausiai nuo COVID-19  nukentėjusioms įmonėms kompensuoti, klausimų kyla labai daug. Paraiškas dėl kompensacijos nuomininkas turės pateikti „Invegai” ir, gavus nuomotojų patvirtinimą, kad toks nekilnojamasis turtas yra nuomojamas, reikės laukti 10 darbo dienų, per kurias...