Back

Nemokus klientas – ką daryti?

Įmonės, kurių klientai nepajėgia apmokėti sąskaitų, šiandien jau gali paprastai gauti dalį lėšų trūkumo padengiančias paskolas per specialiai sukurtą INVEGos platformą „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ (paskola ASAP).

Paskolų siekiančioms įmonėms pakanka platformoje užregistruoti neapmokėtų ar tik iš dalies apmokėtų sąskaitų duomenis ir pateikti paraišką. Visa kita paraiškos nagrinėjimui reikalinga informacija surenkama ir patikrinama pačioje platformoje.

SVARBU! Dėl paskolos galės kreiptis įmonės tiekėjos, kurių sąskaitų neapmokėjo arba tik iš dalies apmokėjo įmonė pirkėja, kuri dėl 2020 m. COVID-19 protrūkio patyrė sunkumų.

Kokios įmonės gali kreiptis dėl paskolos ASAP?

Paskola ASAP skirta nedidelėms bendrovėms, kurios sėkmingai veikė iki karantino ir kurių klientai dėl karantino apribojimų negali apmokėti arba tik iš dalies apmokėjo sąskaitas. Paskolossiekiančios įmonė turi atitikti šiuos kriterijus:

 • dėl paskolos besikreipianti įmonė turi būti Juridinių asmenų registrui pateikusi finansines ataskaitas už 2018 ir 2019 metus;
 • bendrovės metinės pajamos 2019 m. neviršija 50 mln. eurų, o įmonės balanse nurodytoturto vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršija 43 mln. eurų;
 • bendrovės, įsteigtos ne vėliau nei 2019 gruodžio 31 d., vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2019 m. buvo mažesnis nei 250;
 • nei įmonė pirkėja, nei įmonė tiekėja pagal paraiškos metu turimus naujausius duomenis,nėra įtraukta į VMI skelbiamą ilgalaikių skolininkų sąrašą ar minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų neatitinkančių įmonių sąrašą, taip pat nėra pripažinta sunkumų patiriančia įmone; jos kredito reitingas yra vidutinis ar geresnis;
 • įmonė yra išlaikiusi bent 50 proc. darbuotojų, palygintit su jų skaičiumi 2020-03-01.SVARBU! Įmonė pirkėja ir įmonė tiekėja negali priklausyti tai pačiai įmonių grupei.

  SVARBU! Pateikti paraiškas gali tik įmonės vadovas. Paraiška pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.

  Kokias sąskaitas galima registruoti?

  Paskolomis ASAP kompensuojamas lėšų trūkumas, susidaręs dėl neapmokėtų ar iš dalies apmokėtų sąskaitų, išrašytų nuo 2020 m. sausio 16 d. iki kovo 16 d.

page1image17088

Prašymų teikimo pradžia – 2020 m. balandžio 14 d.
Prašymų teikimo pabaiga – kol kas iki 2020 m. balandžio 24 d.

Sąskaitos turi būti išrašytos klientų įmonėms, įtrauktoms į VMI mokesčių mokėtojų, nukentėjusių paskelbus karantiną sąrašą. Minimali registruojamos sąskaitos vertė – 100 eurų (su PVM).

SVARBU! Sąskaitos neapmokėjusi monė turi patvirtinti sąskaitą.Paskolų dydžiai ir kitos sąlygos

INVEGA suteikia paskolas ASAP nuo 1 tūkst. eurų iki 100 tūkst. eurų, priklausomai nuo sąskaitas užregistravusios įmonės dydžio, jos pardavimų apimties ir užregistruotų sąskaitų vertės.Paskolos suteikiamos 12-24 mėn. laikotarpiui. Jos pradedamos grąžinti ir palūkanos pradedamos mokėti, praėjus 6 mėn. po paskolos išmokėjimo dienos.

Paskolos suma
Paskolos suma vienam gavėjui negali viršyti nė vienos iš šių maksimalių ribų:

o 25 % įmonės 2019 m. pardavimo pajamų;
o 85 % neapmokėtos patvirtintų sąskaitų vertės;

page2image7040

I kategorijos įmonė – Paskola negali viršyti 10 000 eur

Įmonė, kurios vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2019 m. buvo mažesnis nei 10 ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 1. 1)  įmonės metinės pajamos 2019 m. neviršijo 2 mln. eurų;
 2. 2)  įmonės balanse nurodyto turto vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršijo

  2 mln. eurų.

II kategorijos įmonė – Paskola negali viršyti 30 000 eur

Įmonė, kurios vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2019 m. buvo mažesnis nei 50 irkurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 1. 1)  įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų;
 2. 2)  įmonės balanse nurodyto turto vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršijo

  10 mln. eurų.

III kategorijos įmonė – Paskola negali viršyti 100 000 eur

Įmonė, kurios vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2019 m. buvo mažesnis nei 250 ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 1. 1)  įmonės metinės pajamos 2019 m. neviršija 50 mln. eurų;
 2. 2)  įmonės balanse nurodyto turto vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršija

  43 mln. eurų.

Į paskolą negali pretenduoti įmonės, kurios veikia ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių gamybos, perdirbimo ir specializuotos prekybos, alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamybos (išskyrus nedistiliuotų alkoholinių gėrimų gamybą) perdirbimo ir prekybos sektoriuose;užsiimančios azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla arba finansinių paslaugų veikla.

 

Palūkanų norma
Palūkanų norma: bazinė norma, taikoma 2020 m. sausio 1 d., pridėjus 0,5 proc. p. kredito rizikos maržą; bet bendra palūkanų norma negali būti mažesnė nei taikytina kredito rizikos marža.
Paraiškas „Invega“ priima per elektroninę paraiškų sistemą https://ASAP.invega.lt