Back

Be kategorijos

From the Mosaik band of providers you will discover a fascinating occupation, a great working surroundings and opportunities to create skillfully as well as to reconcile everything using your particular lifestyle preparation.

Our company is offered to your support and concerns you in shaping your qualified upcoming at Mosaik.We supply you with a decent start off to your work environment, attractive instruction possibilities and the cabability to encounter challenging and demanding tasks. We also have appealing sectors...

Kodėl gali būti atmestos paraiškos dėl tam tikrų COVID pagalbos priemonių?

Valstybės finansavimas, pagal Europos Komisijos Komunikatą dėl pagalbos nukentėjus nuo koronaviruso COVID-19, gali būti skiriamas įmonėms, kurios 2019 m. pabaigoje nebuvo laikomos sunkumų patiriančiomis įmonėmis ir kurios tik dabar, dėl susiklosčiusios situacijos, susidūrė su apyvartinių lėšų trūkumu. INVEGA aiškina, jog įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas...